Favourite0 | Besucht0
Einkaufswagen0
Einkaufswagen
Ihr Warenkorb ist leer!

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA Ulli Travel turistička agencija d.o.o.

Prije korištenja usluga ponuđenih na stranici www.ullitravel.com, predlažemo upoznavanje sa Općim uvjetima poslovanja, a budući da su istima regulirana prava i obaveze zainteresiranih strana.

Turistička agencija ULLI TRAVEL d.o.o. (u daljnjem tekstu: Agencija) registrirana je pri registru Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 080906713, sa sjedištem u Crikvenici, Dr. Ivana Kostrenčića 2, OIB 73067624111. Agencija obavlja djelatnost organiziranja iznajmljivanja privatnog smještaja na području grada Crikvenice i okolice u svoje ime te za svoj račun, prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.ullitravel.com (u daljnjem tekstu: Web stranica). Korištenje Web stranice podrazumijeva slaganje s općim uvjetima kako u nastavku slijedi.

1. Korištenje Web stranice

Fotografije, tekstove, grafičke oznake, vizualna rješenja i ostale sadržaje ove Web stranice zabranjeno je kopirati, modificirati, distribuirati ili na bilo koji način neovlašteno koristiti. Vlasništvo je zaštićeno hrvatskim i međunarodnim zakonima o autorskom pravu, industzrijskom vlasništvu te drugim srodnim pravima. Klijent može koristiti Web stranicu isključivo u osobne svrhe, za rezervaciju smještaja ili za radnje koje su korištenjem ove Web stranice dozvoljene.

Pri rezervaciji smještajne jedinice nije dozvoljeno davanje netočnih informacija, fiktivnih rezervacija te iskrivljavanje osobnih podataka, a Agencija ima pravo da u takvim ili slusporedivim situacijama odustane od sklapanja pravnog posla. Šteta koja bi iz takve nedopuštene radnje proizašla, pada na teret poduziumatelja nedopuštene radnje. Klijent se obvezuje da će Agenciji dostaviti točne podatke. Klijent se slaže s tim da Agencija može koristiti navedeno u svrhu uspostavljanja kontakta s Klijentom kada je to potrebno.

Radi poboljšanja servisa Web stranice, Opći uvjeti mogu se mijenjati u svakom trenutku bez najave. Ova Web stranica povezana je sa drugim internet stranicama za čiji sadržaj Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Najam

Agencija nudi smještaj i ostale usluge prezentirane na Web stranici. Agencija kod pruženih usluga smještaja posluje kao organizator te posluje u svoje ime te za svoj račun.

Sve smještajne jedinice prikazane na Web stranici provjerene su od djelatnika Agencije osobno. Ista jamči za vjerodostojnost opisa istih u trenutku njihova nastajanja, no moguća su odstupanja u slučajevima kada vlasnik smještaja naknadno izmijeni svoju ponudu, bez da o tome obavijesti Agenciju

U trenutku potvrde Klijentove rezervacije, Agencija preuzima odgovornost u skladu s odrednicama Općih uvjeta objavljenih na ovim stranicama. U slučaju pitanja ili nejasnoća, pozivamo Vas da nas kontaktirate prije zaključivanja rezervacije. U trenutku kada izvršite plaćanje akontacije ili cijelokupne cijene za najam smještaja, smatra se da ste pročitali, razumjeli i prihvatili Opće uvjete rezervacije. Usluga smještaja započinje prvim danom rezervacije od 14:00 (check-in, osim u slučajevima kada na voucher nije drugačije specificirano), a završava zadnjeg dana rezervacije najkasnije do 10:00 (check-out).

3. Rezervacije

Da biste pronašli smještaj koji najbolje odgovara Vašim očekivanjima, savjetujemo Vam da rezervaciju izvršite što ranije moguće, a budući da Crikvenica ima vrlo visok indeks zauzetosti tijekom određenih razdoblja. Upiti za rezervaciju smještaja primaju se elektroničkim putem, ispunjavanjem rezervacijskog obrasca na Web stranici u koji treba unijeti ispravne podatke o osobnim podacima Klijenta te željeni datum dolaska i odlaska. Netom po ispunjavanju rezervacijskog obrasca, zaprimit ćete automatsku e-mail potvrdu primitka upita, a Agencija se obvezuje provjeriti dostupnost i odgovoriti na upit u najkraćem mogućem roku. Ako je traženi smještaj slobodan, poslat ćemo Vam potvrdu s uputama za dovršavanje rezervacije i podacima za uplatu. U slučaju da traženi smještaj nije dostupan, ponudit ćemo Vam adekvatan alternativni smještaj iste kategorije i što sličnijih karakteristika.

Klijent se obvezuje uplatiti predujam u iznosu od 30% od ukupne cijene usluge smještaja, dok se ostatak od 70% plaća najkasnije pri dolasku. U slučaju neplaćanja predujma u dogovorenom roku, Agencija si uzima pravo otkazati navedeni upit za rezervaciju.

4. Plaćanje i cijena usluge

Za potvrdu rezervacije Vašeg smještaja, potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30% ukupnog iznosa, a najkasnije pri dolasku i preostali iznos.
Cijena usluga navedena je na web stranicama, a sve vrste dodatnih usluga koje nisu izričito uključene u cijenu, putnik plaća sam i dužan ih je naručiti prilikom rezervacije smještaja ili po dogovoru uplatiti na licu mjesta.

Na Web stranici objavljene su cijene izražene u Eurima (EUR). Cijene uključuju PDV i boravišnu pristojbu kod privatnog smještaja. Cijene su formirane u suglasnosti sa Iznajmljivačem, a pretvaraju se u kune (HRK) prilikom isplate Iznajmljivaču prema kupovnom tečaju poslovne banke na dan izrade obračuna.

U slučajevima značajnijih oscilacija tečaja Eura u odnosu na kunu, Agencija zadržava pravo korigirati cijene smještaja i prilagoditi ih aktualnoj situaciji na tržištu. U takvim slučajevima, agencija više ne može garantirati cijenu ugovorenu prilikom potvrde rezervacije i/ili plaćanja akontacije, a eventualne razlike u cijeni idu na trošak Klijenta.

Plaćanje je moguće izvršiti bankovnom doznakom ili gotovinskim plaćanjem.

Plaćanje akontracije se vrši u Eurima (ne odnosi se na Klijente iz Hrvatske), a svi eventualni dodatni troškovi padaju biti na teret Klijenta. U protivnom, Agencija može teretiti Klijenta za razliku u troškovima rezervacije. Doznaka mora sadržavati podatak o broju rezervacije, sukladno naputku zaprimljenom u trenutku potvrde raspoloživosti smještaja. Kada Klijent izvrši bankovnu transakciju, neophodno je Agenciji dostaviti potvrdu o učinjenome prijenosu e-mailom na adresu: [email protected] Vaša rezervacija postaje valjana tek u trenutku kada Agencija potvrdi primitak uplate, o čemu ćemo Vas obavijestiti putem e-maila.

Valuta naplate je hrvatska kuna (HRK).

5. Dodatni troškovi

Iznajmljivač prije početka korištenja usluge smještaja, tj. primopredaje ključeva, može od Klijenta zatražiti plaćanje kaucije. Kaucija je iznos kojim se Iznajmljivač osigurava od eventualne štete prouzročene neadekvatnim načinom korištenja smještajne jedinice od strane Klijenta. Ista se vraća Klijentu nakon završetka korištenja usluge ako se ustanovi da u objektu nije došlo do oštećenja inventara. U slučaju da je do istoga došlo, Iznajmljivač zadržava pravo da si kaucijom naplati štetu počinjenu na inventaru smještajne jedinice. Agencija nije nadležna za rješavanje spora i ne preuzima odgovornost za moguće nesuglasice oko kaucije između Iznajmljivača i Klijenta.

6. Opis usluga

Svi objekti su usklađeni s hrvatskim standardima kategorizacije i dostatni su za broj osoba koji je prikazan u opisu ponude te ne moraju odgovarati standardima drugih država. Svi objekti posjeduju dozvolu za iznajmljivanje i kategorizaciju državnih organa. Klasifikacija objekta po zvjezdicama daje sliku o standardu istog.

Agencija je osobno pregledala svaku smještajnu jedinicu i jamči da su opisi sastavljeni u dobroj vjeri, pažnjom dobrog gospodarstvenika te da odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku pregleda objekta i objave njegova opisa na Web stranici. Ipak, moguća su odstupanja u slučajevima kada vlasnik smještaja naknadno izmijeni svoju ponudu, bez da o tome obavijesti Agenciju. Iako se, u pravilu, glavne izmjene odnose na podizanje kvalitete usluge, Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata na web stranicama, a koja je dobivena od strane treće osobe.

Smještajna jedinica predaje se na korištenje uredna, čista i u ispravnom stanju, a za čije stanje i ispravnost odgovara isključivo Iznajmljivač. U slučaju da Klijent prilkom ulaska u jedinicu primijeti neispravnosti ili oštećen inventar, nečistoću ili koji drugi prigovor na stanje smjueštajne jedinice, dužan je o tome odmah obavijestiti Iznajmljivača, u protivnom se smatra da je jedinica preuzeta u potpuno ispravnom stanju. Za štetu koja nastane Klijentu i Agenciji, a koja šteta je nastala kao posljedica neodgovarajućeg stanja smještajne jedinice, odgovara isključivo Iznajmljivač.

Obzirom na stanje objekta i njegove karakteristike, u slučaju da Klijent nije odmah po preuzimanju objekta prigovorio na iste, Klijent gubi pravo naknadnog prigovora ili žalbe.

U slučaju da Klijent ipak prigovori stanju objekta i njegovim karakteristikama protivno navedenome, Agencija se poziva na svoje pravo da skrati rokove za navedeno koliko je to zakonskom regulativom maksimalno dopušteno.

Cijena usluge korištenja smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji, dnevni najam, boravišnu pristojbu (kod privatnog smještaja), posteljinu, ručnike (izuzevši ručnike za plažu), utrošak vode, struje i plina te, ako se radi o smještajnoj jedinici sa korištenjem kuhinje, opremljenu kuhinju s potrebnim posuđem i priborom dovoljnim za broj osoba u rezervaciji. Osnovni kreveti se unaprijed pripremaju i presvlače posteljinom, dok za dogovorene pomoćne ležajeve Iznajmljivač stavlja na raspolaganje posteljinu, no ne priprema ih unaprijed.

Cijena usluge u pravilu obuhvaća i završno čišćenje, osim u slučaju kada je drugačije navedeno, te tjednu izmjenu posteljine i ručnika. Detaljan opis smještajne jedinice je prikazan u Osnovnim informacijama o smještajnoj jedinici. Dodatna čišćenja te ručnike, krevetnine i sl. Klijent mora sam zatražiti, a ukoliko to učini po potrebi će platiti cijenu za izvršeno.

Smještajna jedinica ne može primiti veći broj osoba, no što je to specificirano u opisu jedinice. Klijenti su dužni poštivati tu odredbu te snose štetu koja bi proizišla nepoštivanjem iste.

Smještaj mogu koristiti samo gosti koji su prijavili svoj boravak, a svaka eventualna promjena treba se najaviti na vrijeme i treba biti odobrena od strane Agencije pisanim putem.

Djeca se također ubrajaju u ukupan broj osoba prilikom određivanja maksimalnog kapaciteta neke smještajne jedinice.

Kućni ljubimci dopušteni su isključivo uz prethodni izričit pristanak Agencije/Iznajmljivača te moraju biti navedeni na voucheru koji izdaje Agencija. Kućni ljubimci moraju biti čitavo vrijeme pod nadzorom te se njihovi vlasnici moraju pobrinuti da se ponašaju u duhu dobrog gospodara te da ne koriste krevet i ostalo pokućstvo.

Putno osiguranje nije uključeno u cijenu usluge.

7. Otkaz rezervacije

7.1 Otkaz rezervacije od strane Klijenta

Klijent može u svakom trenutku odjaviti (stornirati) rezervaciju i zatražiti povrat predujma prema ovdje navedenim uvjetima. Otkaz rezervacije može se izvršiti elektroničkom poštom, a svako odustajanje mora biti potvrđeno pisanim putem (e-mailom) od strane Agencije. Naknada za izvršeni otkaz rezervacije iznosi 190,00 kuna (oko 25,00 eura), što predstavlja iznos koji Agencija zadržava zbog nastalih troškova otkaza rezervacije. Ostatak do uplaćenog predujma umanjen za bankovne troškove čini iznos koji se vraća Klijentu. U slučaju da se rezervacija otkaže (stornira) unutar 30 dana od planiranog početka korištenja usluge, Klijent gubi pravo na povrat predujma.

U slučaju otkaza rezervacije od strane Klijenta, Agencija će postupiti prema sljedećim odrednicama:

 • za otkaz više od 30 dana prije dolaska - Agencija zadržava fiksni iznos od 25,00 EUR za manipulativne troškove, čemu valja pridodati troškove bankovnog transfera
 • za otkaz 29 - 15 dana prije dolaska - 30% od ukupne cijene rezervacije (uplaćeni predujam)
 • za otkaz od 14 - 0 dana prije dolaska- 100% od ukupne cijene rezervacije,
 • "no-show" - 100% od ukupne cijene rezervacije.

Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije Agencija može zaračunati eventualne troškove uzrokovane zamjenom. Dodatne odrednice o pravu kupca na raskid ugovora, roku za raskid, situacijama po kojima je isključeno pravo kupca na raskid ugovora, uvjetima reklamacije, odnosno povrata novaca i/ili robe, regulirane su Zakonom o zaštiti potrošača.

7.2 Otkaz rezervacije od strane Agencije

Agencija zadržava pravo otkazivanja rezervacije pod sljedećim okolnostima:

 • u slučaju nepravodobno uplaćene akontacije, smatrat ćemo da je rezervacija otkazana s Vaše strane

Agencija zadržava diskrecijsko pravo na otkaz rezervacije kada procijeni da bi ponašanje Klijenta i njegovih bližnjih moglo ugroziti sigurnost, udobnost ili odmor drugih gostiju, Iznajmljivača i njegovih zaposlenika te ostalih osoba. U tom slučaju Klijent nema pravo na povrat novca:

 • u slučaju kada Klijent prilikom komunikacije s Agencijom i rezervacije zataji činjenice koje bi se mogle negativno odraziti na neku od zainteresiranih strana.

Agencija zadržava pravo otkazivanja rezervacije u slučaju više sile (rata, javnih nemira, terorističkih akcija, požara, vremenskih neprilika, epidemija, državnih udara te ostalih događaja na koje Agencija nema utjecaja, poput bolesti ili smrti Iznajmljivača), a koja bi rezultirale nemogućnošću smještaja u unajmljenoj jedinici, kao i nemogućnošću pronalaska adekvatne zamjene identične ili više kategorije.

U slučaju da Agencija mora stornirati putniku već unaprijed rezerviran konkretni objekt iz razloga što su nastale izvanredne ili nepredviđene okolnosti, Agencija je dužna putniku ponuditi zamjenu iste ili veće kvalitete ili izvršiti povrat novca uplaćenih za rezervaciju.

Klijent je obvezan posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Agencija pretrpjela dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. U slučaju da za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Agencija nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

8. Dolazak i odlazak

Dolazak (Check in) je predviđen u terminu od 14:00 do 20:00 sati (osim u slučajevima kada na voucheru nije drugačije specificirano), a završava zadnjeg dana rezervacije najkasnije do 10:00 (check-out). Dolazak iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed.

Klijent je prilikom dolaska dužan doći u agenciju ULLI TRAVEL d.o.o. na adresi Ivana Kostrenčića 2, Crikvenica, a naši će Vam djelatnici objasniti pojedinosti te uputiti u rezervirani smještaj. Klijent će pri dolasku u smještajnu jedinicu provjeriti njezino stanje te ustvrditi usklađenost s opisom.

Jedinica mora biti uručena u urednom i čistom stanju, a Klijent se obavezuje postupati s jedinicom i svom opremom u maniri dobrog gospodara.

Smještajnu jedinicu potrebno je prilikom odlaska ostaviti u urednom i čistom stanju, u slučaju da Klijent to ne učini, Iznajmljivač zadržava pravo naplate dodatnih troškova čišćenja smještajne jedinice. U slučaju da Klijent ili njegovi gosti na bilo koji način oštete jedinicu ili njezinu opremu i namještaj, Klijent će Iznajmljivaču morati nadoknaditi štetu.

Klijent nema pravo ući u smještajnu jedinicu prije dozvoljenog termina na dan dolaska kao ni zadržati se nakon dozvoljenog termina na dan odlaska. U slučaju dolaska prije 15h ili odlaska nakon 10 h, većina objekata omogućava odlaganje prtljage u nekoj od prostorija, no to nije pravilo.

Prilikom dolaska potrebno je predočiti putovnicu ili osobnu iskaznicu, zbog potrebe prijave boravka svih gostiju.

Klijent je prije dolaska dužan javiti Agenciji eventualno zakašnjenje ili nedolazak, i to u tijeku radnog vremena agencije, u protivnom Iznajmljivač može odbiti ulazak u smještajnu jedinicu. U slučaju da Kijent ne obavijesti Agenciju o svom nedolasku (no show) ili zakašnjelom dolasku do najkasnije 20 sati, Agencija će smatrati da je Klijent odustao od rezervacije te Klijent gubi pravo na povrat predujma/uplate i na korištenje usluga rezervirane smještajne jedinice, a ista se stavlja na raspolaganje drugim klijentima.

Ako Klijent poželi produžiti svoj boravak izvan termina rezervacije, mora o tome najprije informirati Agenciju, koja zatim provjerava dostupnost smještajne jedinice za željeni period. U slučaju njezine dostupnosti, Agencija izdaje pisano odobrenje Klijentu koji je obavezan snositi sve dodatne troškove proizašle iz produljenja rezervacije.
U slučaju prijevremenog odlaska, Klijent gubi svako pravo na povrat novca.

9. Obveze i odgovornost

Dužnost Agencije:

Dužnost Agencije je brinuti se u dobroj namjeri o provedbi korištenja usluga te o pravima i interesima Klijenta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna Klijentu omogućiti korištenje svih usluga na koje isti ima pravo te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

Agencija izvršava sve navedene obveze u potpunosti i na opisani način. U slučajevima duplih rezervacija za jedan smještajni objekt, štetu snosi osoba čijim je činjenjem ili pšrospustom dfo duplog rezerviranja došlo. U slučaju da je za duplu rezervaciju kriva Agencija, ista jamči da će sama snositi troškove nastale tim prospustom. U slučaju da je Kriv Iznajmljivač, isti jamči da će on sam snositi štetu u punom iznosu. U oba slučaja,

Agencija će poduzeti sve potrebne korake da bi Klijentu pokušala ponuditi alternativni smještaj istog ili višeg standarda ili obeštetiti Klijenta u iznosu koji je uplaćen do tog trenutka. Razlika u cijeni između rezerviranog smještaja i alternativnog smještaja ide na trošak osobe sukladno ovom odjeljku.

Agencija se ne smatra odgovornom za neispravnost usluga ili prekid njihove isporuke, uključujući električnu energiju, vodu, instalacije, kao ni štete nastale oštećenjem, prekidom isporuke usluge ili bukom, a koje su rezultat radova ili popravaka u drugom dijelu istog ili susjednog objekta.

Agencija nije odgovorna za osobne ozljede, gubitak ili oštećivanje osobnih stvari u vlasništvu Klijenta koji boravi u smještajnoj jedinici ili njezinom okruženju.

Dužnosti Klijenta:

 • brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima RH i države/-a kroz koje putuje,
 • pridržavati se kućnog reda u objektu,
 • u slučaju nastale štete prouzročene svojom krivnjom nadoknaditi Iznajmljivaču na licu mjesta svu načinjenu štetu. U tom slučaju Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu,
 • voditi računa da svojim postupcima ne remeti mir u objektu te u tom slučaju Iznajmljivač ima pravo otkazati Klijentu boravak bez prava da obešteti istog,
 • poštivati broj osoba u rezervaciji, a Iznajmljivač može uskratiti smještaj nenajavljenim osobama ili ima pravo tražiti nadoplatu za iste.

10. Reklamacije i prigovori

Agencija uvijek čini sve što je u njezinoj moći da osigura najbolju moguću uslugu, no u slučaju potrebe za reklamacijom, potrebno je slijediti sljedeće odrednice:

 • Klijent je dužan pregledati smještajnu jedinicu odmah po dolasku
 • Klijent je o eventualnim nepravilnostima ili nedostacima dužan odmah obavijestiti Agenciju. Agencija će pokrenut otklanjanje navedenih nedostataka u što kraćem roku. Agencija i Iznajmljivač ne snose odgovornost u slučajevima kada Klijent subjektivno procijeni neadekvatnost usluge/opreme, a kada nije riječ o objektivnim nedostacima.

Ako su usluge od strane Agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, Klijent može uložiti pismeni prigovor. Reklamacije i prigovore Klijent je dužan prijaviti odmah na dan dolaska osobno u poslovnicu (ULLI TRAVEL d.o.o., Ivana Kostrenčića 2, 51260 Crikvenica) ili elektroničkom poštom na adresu [email protected] Ukoliko Klijent ne podnese prigovor na licu mjesta gubi pravo na povrat novca i daljnju tužbu protiv Agencije.

Klijent je dužan surađivati sa Agencijom i Iznajmljivačem u dobroj namjeri, u cilju otklanjanja uzroka nezadovoljstva budući da je u interesu Klijenta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu, a Klijent i Agencija će sporove uvijek nastojati razriješiti sporazumno. Ukoliko Klijent ne bude zadovoljan sa smještajnom jedinicom i bez javljanja Agenciji samoinicijativno napusti istu, gubi pravo na povrat novca i tužba protiv Agencije smatrati će se neopravdanom. Ako Klijent uputi prigovor Agenciji nakon završetka korištenja usluga, isti se neće razmatrati.

Ako je prigovor opravdan, a pružena usluga uistinu nije zadovoljavajuća, Agencija će Klijentu ponuditi alternativni smještaj koji po standardu mora bit isti ili viši od standarda rezervirane smještajne jedinice.

Za izvanredne slučajeve kada eventualne nedostatke nije moguće ukloniti na licu mjesta, Klijent mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji koju je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ako putnik uloži pismenu reklamaciju nakon toga roka, Agencija takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir.

Agencija je dužna donijeti pisano rješenje na navedeni prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Agencija će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14 odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže ili neke druge institucije kao i davanja informacija u medije. Isto tako se putnik odriče prava na tužbu.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Zakonom o turističkoj djelatnosti isključuje se pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

11. Nadležnost suda

Agencija, Iznajmljivač i Klijent suglasni su, da će svaki eventualno nastali spor, pokušati riješiti mirnim, gore opisanim putem, dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

ULLI TRAVEL d.o.o.